Start | PRODUKTER | SÅGA | KLINGOR | KAP-, JUSTER- OCH FORMATSÅGKLINGOR

KAP-, JUSTER- OCH FORMATSÅGKLINGOR

Här hittar du det man kallar justersågsklingor. Dessa klingor kan ha olika tandutseende och vissa är mer lämpade för fina kapsnitt i massivträ medans andra är för skivmaterial där ritsklinga är nödvändig. Vissa klingor fungerar även att såga med utan rits.
Läs mer